Actueel

Minderjarigen als patiënt, hoe handel je als arts? Verslag KNMG-congres 21 november

Bij minderjarigen spelen andere ethische en juridische vragen dan bij volwassen patiënten. Hoe... Lees meer op knmg.nl

Besluit plastische chirurgie voor instemming naar minister

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft op 21 november 2018 het besluit plastische... Lees meer op knmg.nl

Overbehandeling voorkomen door tijdig gesprek over levenseinde

Patiënten in de laatste levensfase krijgen vaak overbodige medische behandelingen, blijkt uit het... Lees meer op knmg.nl

Vacature

Coördinator SSGO

De SSGO is per 1 janauri 2019 op zoek naar een coördinator voor gemiddeld 1 dagdeel per week.

Voor meer informatie over de vacature klik hier.

Voor een korte profielbeschrijving klik hier.

 

Documenten

Statuten SSGO

Opleidingsbeleid SSGO

Praktijkopleiding SSGO

Model opleidingsovereenkomst AIOS - SSGO

Handboek Sociale Geneeskunde

Kaderbesluit Sociale Geneeskunde

Besluit profielen arts Maatschappij en Gezondheid

Beleidsregels RGS 2017

Examenreglement

Algemene voorwaarden SSGO

Voorbeeld afbeelding

Introductie SSGO

 

SSGO = erkende opleidingsinrichting voor de praktijkopleiding

De medische vervolg opleidingen tot arts M&G (inclusief profielen), verzekeringsarts en bedrijfsarts bestaan uit een theoretische opleiding en parallel daaraan een praktijkopleiding op de werkplek. Het cursorisch onderwijs en het praktijkonderwijs wordt volgens het principe van educatief partnerschap vormgegeven. De theoretische opleiding wordt verzorgd door een opleidingsinstituut (NSPOH, TNO , SGBO of Vrije Opleidingen). De praktijkopleiding op de werkplek wordt verzorgd een erkende opleidingsinrichting.

De Stichting Sociaal Geneeskundige Opleidingen (SSGO) is een erkende opleidingsinrichting. De SSGO is door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS) van de KNMG erkend voor het specialisme arts M&G en het profiel Beleid & Advies. De SSGO heeft samenwerkingsovereenkomsten met erkende opleiders, werkgevers, opleidingsinstituten en uiteraard de aios.

Erkenningen voor andere profielen en specialismen kunnen worden gerealiseerd indien vanuit werkgevers, brancheorganisaties, wetenschappelijke verenigingen, opleiders en/of aios concreet behoefte is.

SSGO en beroeps-, wetenschappelijke verenigingen

De SSGO is opgericht door en gelieerd aan de Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) en de Vereniging van Adviserend Geneeskundigen werkzaam bij Zorgverzekeraars (VAGZ). 
De oprichting/totstandkoming van de SSGO is mede mogelijk gemaakt door Zorgverzekeraars Nederland. 

Sociale geneeskunde / public health

De sociale geneeskunde is dat deel van geneeskunde dat zich richt op de interactie tussen de gezondheid van mensen en de omgeving. De wisselwerking tussen maatschappij en volksgezondheid staat centraal.

Sociaal geneeskundigen houden zich vooral bezig met het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid en niet primair met het behandelen van ziekten. De oriëntatie van de sociaal geneeskundige is gericht op preventie en participatie, waarbij de focus meer ligt op de bevolking en (kwetsbare) risicogroepen in plaats van op het individu.

Binnen de sociale geneeskunde worden 3 specialismen onderscheiden waarin artsen kunnen worden opgeleid:

Het specialisme arts Maatschappij en Gezondheid kent een aantal deskundigheidsgebieden (profielen), waaronder:

Donorgeneeskunde is een profiel in ontwikkeling.

Zie voor meer informatie over de medische vervolgopleidingen tot sociaalgeneeskundig specialist: http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/RGS-1/Opleiding/Sociaal-geneeskundige.htm

Samenwerkingspartners

Web development: W3Company